Заедно можем всичко!

Дейност 4

Дейност 4

“ Стереотипи – влияние и преодоляване. Запознаване с етно мотивите на различните етноси.“

 

На 28 ноември 2019 г. в Професионална гимназия по туризъм “ Александър Паскалев“ се даде началото на работа по проект “ Заедно можем всичко“, финансиран от ЦОИДУЕМ.

Реализирана бе дейност № 4 “ Стереотипи – влияние и преодоляване. Запознаване с етно мотивите на различните етноси.„.  

Целта на дейността бе запознаване на учениците с негативното влияние на стереотипите, последиците от тях и начини за тяхното преодоляване.

50 участници в проекта изгледаха презентация на тема : “ Стереотипи- влияние и начини за преодоляване“. / по темата.

Те изготвиха информационно табло, показващо ползите от толерантността и хуманизма.

Последва работа в екип, целяща изграждане на чувство за съпричастност към етническите малцинства. Участници от различни етноси се забавляваха, рисувайки етномотиви и символи върху бели тениски , показващи сходство между тях.