Заедно можем всичко!

За проекта

За проекта

През учебната 2019- 2020 година ПГ по туризъм “ Ал. Паскалев“ започва работа по проект “ Заедно можем всичко“, финансиран от ЦОИДУЕМ

Целта на проекта е запознаване на учениците с негативното влияние на стереотипите, начини за тяхното преодоляване, както и създаване на атмосфера на уважение и приятелски взаимоотношения между учениците от различните етнически групи в училището.
Подготвени са разнообразни извънкласни дейности: среща с гост- лектор от центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, запознаване с произведения и автори от различни етноси , изготвяне на информационни материали, рисуване на етномотиви върху тениски , интерактивни игри, изготвяне на ел. книги, рецептурник, както и приготвяне на традиционни ястия.
Предстоят посещения в музей, библиотека и Международен детски етнофестивал „ Децата на Балканите“ в с. Минерални бани.
Дейностите ще се реализират в периода ноември 2019г. – юни 2020 г.

 

         КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “ ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО“, финансиран от ЦОИДУЕМ

ДЕЙНОСТ

ПРОВЕЖДАНЕ

1. Стереотипи – влияние и преодоляване. Запознаване с етномотивите на различните етноси

26 ноември 2019г.

12: 45 часа, 10 стая

2. Среща – разговор с гост-лектор от центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ на тема : “ Хуманизъм и толерантност“

4 декември 2019г.

12: 45 часа, учебен ресторант

3. “ Моето семейство„- Запознаване  със семейни традиции на различните етноси.

15 януари 2020г.

12: 45 часа, 10 стая

4. Арт работилница– Изработване на традиционни  изделия, бижута,накити,мартеници и други. Представяне на изделията  на организирана изложба в училището

25 февруари 2020г

12: 45 часа, 10 стая

5. Ден на традиционните ястия– приготвяне на традиционни рецепти и подбиране на най-добрите за изготвяне на рецептурник

11 март 2020 г.

12:45 часа, работилница 2

6. Посещение на културни институции – Етнографския отдел в Регионален Исторически Музей и Регионална библиотека- гр. Хасково

28 април 2020 г.

12:45 часа

7. Език и култура – запознаване с творби и автори от различни етноси. Закупуване на художествена и научна литература.

19 май 2020 г.

12: 45 часа

8. Децата на Балканите– посещение на Международен детски етнофестивал в с. Минерални бани.  Изготвяне на албум- споменник с най- интересните моменти от проекта.

1 юни 2020г.